Omanikujärelevalve teenus

Aitame hoone ehitus- ja renoveerimistööde korral jälgida ehitustööde korrektset läbiviimist. Ehitusprotsessi optimaalne kulgemine on oluliselt tähtis ning tagab kvaliteetse lõpptulemuse. Järelevalve üks ülesanne on informeerida tellijat ehitusprotsessis tekkivatest tõrgetest ja lõpptulemust mõjutavatest teguritest.

 

Eesmärk on saavutada tehniliste puudusteta ja ootuspärase kvaliteediga ehitis. Ehitusprotsessi optimaalset kulgemist, lõppkvaliteeti ja ehitusmaksumust mõjutavad halvas suunas näiteks ebapiisava detailsusega ehitusprojekt, koordineerimata tööde läbiviimine, materjali paigalduseeskirjadega mitte arvestamine, töö tehnoloogiast kõrvalekaldumine.