2008. aastal

  • järelevalve teostamine eramaja (99 m2) ehitustöödele

  • järelevalve teostamine logistikakeskuse (4500 m2) ehitustöödele

  • järelevalve teostamine eramaja (300 m2) ehitustöödele

  • järelevalve teostamine eramaja (220 m2) ehitustöödele